Archive for Ιουνίου 2002

Ποιοι Είμαστε; Who we are?

Ιουνίου 15, 2002

PAN-ATTIC UNION OF CLEANERS & DOMESTIC STUFF (P.E.K.O.P.)
The role of the Pan-attic Union of Cleaners & Domestic Stuff (P.E.K.O.P.) in the trade union movement started in 1999. Then, a group of employees from different working places, with dreams and militant mood, created PEKOP. From the very beginning, PEKOP insisted through its everyday action, inside the working places and outside them, to bring into light the conditions hidden in the “contractors” and “external collaborators” to which public and private services cleaning was assigned: through controls with the Work Inspection Body, with the services of IKA (the main social security and pension fund in Greece), with 3-party meetings with employers and government/ministery representatives, with collective complaints and denunciations, work retentions etc.
PEKOP brings into light the abolition of all workers’ rights: fake working hours and timeplans, “duplication” of employees, illegal lay-offs, fake “voluntary leaves”, making the workers sign papers with various means (by pressing or deceiving them),  “black” work without social security coverage, “black lists” for employers, fake salary pays etc. PEKOP denounces to the services, organizations and administrations the violations of the signed contracts. The state pays triple the real cost and the illegalities come one after another.
The trade union bureaucracy, the public and private organizations and services support this modern slavery. The murderous attempt against PEKOP’s general secretary shows clearly that our action has been disturbing and that they want to stop this action in this heinous way.
We call upon all colleagues, Greek and immigrants, to become members of the trade union, to reinforce dynamically our action with their taking part. It’s a matter of honor for us to continue and demand the immediate hiring of all the colleagues for a steady and permanent work.
Do not succumb to any threats!
They are only a handful – we are thousands!
Resist the employers’ arbitrariness!
All of us together, we can overthrow the working “Midle Age”!
PAN-ATTIC UNION OF CLEANERS & DOMESTIC STUFF
3rd September street, 48b – 3rd floor, office 320
Athens
Tel./Fax: 2108221083 – Mobile contact numbers: 6978844725- 697 8865730.

СЪЮЗ НА РАБОТЕЩИТЕ В ЧИСТОТАТА И ДОМАШНИТЕ ПОМОЩНИЦИ
В АТИКА

Ролята на Съюза на работещите в чистотата и домашните помощници в Атика
ПЕКОП в синдикалното движение започна през 1999г от група работищи в тогава в различни сфери на работа  с мечти и борбени чувства.Още в начало ПЕКОП настояваше чрез действията си ежедневно,по месторабота и извън  нея
да разкрие какво се крие зад работодателите които предприемат  обществени и частни обекти за почистване, чрез контрол на инспекции по труда, чрез службите на ИКА, КЕПЕК, тристранни действия,групови и единични обвинения.
ПЕКОП разкри потъпкване на всички права на работещите, фиктивно работно време,фиктивни доброволни освобождавания от работа, изтръгнати насилствено подписки от работещите,чернорабоничество без осигуровки,фиктивни списъци на работещити,фиктивни приходи и обвинява за нарушавне на работническите договори.Държавата заплаща тройно повече ,а нарушенията следват едно след друго.
Синдикалистката бюрокрация,обществените и частни организации и предприемачества утвърждават поробването.Убииственото нападение над нашата секретарка е неопровержимо доказателство за това че нашите действия
дразнят и по този нечовешки начин искаха да ги спрат.
Каним всичките ни съратници гърци и емигранти да се присъединят към нашия съюз за да го подкрепят динамично със съучастието си.Въпрос на чест и достойнство еза нас е да продължим да настояваме за незабавно  назначаване на всички на стабилна и постоянна работа.

-Не се покорявайте пред заплахите!

-Те са малцинство а ние сме мнозинство!

-Противопоставяйте се на работодателите –тирани!

-Всички заедно можем да преобърнем работническото средновековие!

СЪЮЗ НА РАБОТЕЩИТЕ В ЧИСТОТАТА И ДОМАШНИТЕ ПОМОЩНИЦИ

В      А Т И К А

ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ & ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.

Ο ρόλος της  Παναττικής Ένωσης Καθαριστριών & Οικιακού Προσωπικού ΠΕΚΟΠ στο συνδικαλιστικό κίνημα ξεκίνησε από το 1999.Μια ομάδα εργαζομένων τότε από διαφορετικούς χώρους εργασίας με όνειρα και αγωνιστική διάθεση  έφτιαξαν την ΠΕΚΟΠ . Η ΠΕΚΟΠ από την πρώτη στιγμή, επέμενε μέσα από την δράση της καθημερινά  εντός και εκτός των χώρων εργασίας να αποκαλύπτει τι κρύβεται μέσα από. τις εργολαβίες  που αναλαμβάνουν  Δημόσιες και Ιδιωτικές υπηρεσίες να καθαρίζουν, μέσω ελέγχων με τις επιθεωρήσεις εργασίας, με τις υπηρεσίες του ΙΚΑ, ΚΕΠΕΚ, τριμερής διαδικασίες, καταγγελίες ομαδικές και μεμονωμένες, επισχέσεις εργασίας κ.λ.π.
Η ΠΕΚΟΠ  αποκαλύπτει  καταπάτηση όλων των εργατικών δικαιωμάτων, αποκαλύπτει  πλασματικά  ωράρια,  κλωνοποιήσεις  εργαζομένων, παράνομες απολύσεις, πλασματικές οικιοθελείς αποχωρήσεις, υφαρπαγές υπογραφών εργαζομένων, μαύρη ανασφάλιστη εργασία, μαύρες λίστες εργαζομένων, πλασματικές καταβολές αποδοχών, καταγγέλλει  στις υπηρεσίες στους οργανισμούς στις διοικήσεις των έργων για τις παραβιάσεις στις συμβάσεις έργων.Το κράτος πληρώνει τριπλάσια και οι παρανομίες διαδέχονται η μία την άλλη.
Η συνδικαλιστική γραφειοκρατία, οι δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί και επιχειρήσεις στηρίζουν το δουλεμπόριο. Η  δολοφονική απόπειρα  κατά της  γενικής γραμματέα μας  είναι αυταπόδειχτο γεγονός ότι η δράση  μας ενόχλησε και με αυτόν τον αποτρόπαιο τρόπο θέλησαν να την σταματήσουν.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους Έλληνες, Μετανάστες, να γίνουν μέλη του σωματείου να ενισχύσουν με την συμμετοχή τους την δράση μας δυναμικά,  είναι χρέος τιμής για μας να συνεχίσουμε και να απαιτήσουμε την άμεση πρόσληψη όλων των συναδέλφων  με σταθερή και μόνιμη εργασία.
Μην υποκύπτετε στις απειλές!
Είναι ελάχιστοι και είμαστε χιλιάδες!
Αντισταθείτε στην εργοδοτική αυθαιρεσία!
Όλοι μαζί μπορούμε να ανατρέψουμε τον εργασιακό μεσαίωνα!
ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ & ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.
3ης Σεπτεμβρίου 48β   Αθήνα        3ος  Όροφος   320 γραφείο.
Τηλ. Φαξ.  2108221083 κινητά 6978844725- 697 8865730.
Bashkimi I Pastrueseve të mbarë Atikisë dhe të Personelit te shtëpive.

Roli i  Bashkimi I Pastrueseve të mbarë Atikisë dhe të Personelit te shtëpive (PEKOP) në levizjen sindikaliste ka nisur që nga viti 1999.Atëhererë një grup punëtorësh nga fusha te ndryshme por me ëndra dhe  deshiren per tu bërë diçka me te mire,krijuan bashkimin  PEKOP (Bashkimi I Pastrueseve të mbarë Atikisë dhe të Personelit te shtëpive.).
PEKOP që në oret e para qëndroi ne pepjekjet e perditeshme brenda dhe jashte punes duke zbuluar
se cfare fshihet brenda punëmarrjes qe marrin persiper sherbimet shteterore dhe ato private per te pastruar,
duke qene ne bashkpunim me kontrollorët shteterore te punës,me sherbimet e IKA-s,KEPEK,per proçedurat trianeshe,denoncimet ne grup dhe personale etj.
PEKOP nxjerr ne pah:-
shtypjen e te drejtave te punetoreve,
orare te shkuara vetem ne leter,
heqje te pa ligjshme nga puna,
largime të ashtuquajtura vetë nga puna,
puna e zezë  e pasiguruar,
lista të zeza punëtorësh,
pagesa të paqëna pagash,
denoncon ne shtet dhe neper organizma të  tjera dhe neper pergjegjesit e punëve për paligjshmerinë  dhe shkeljet ne kontatat e punes.
Shteti paguan trefish dhe veprimet e paligjshme vijne njera pas tjetres.
Burokracia sindikaliste,zyrat shteterore  dhe private e perkrahin punen e paligjshme.Sulmi vrasës ndaj sekretares  sonë të përgjithëeme është nje fakt që veprimtaria jonë i shqetëson dhe që donin me cdo lloj forme qe të na ndalonin.
I ftojmë të gjithë kolegët grekë dhe emigrantë të behen anëtarë të shoqatës sonë,që te forcojmë  me dinami veprimtarinë tonë.
Ështe detyrimi ynë  moral që të vazhdojme të kërkojmë marrjen ne punë të të gjithë kolegëve tanë në pune të rregullt dhe të perherëshme.

Mos u frikësoni nga kërcënimet.!!!

Advertisements